5 клас

Інформа́тика (англ. Computer Science; нім. Informatik) — теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

Алгоритми та виконавці

Мета навчальна: сформувати уявлення про такі поняття вказівка, алгоритм, виконавець алгоритму, система вказівок виконавця, середовище виконання алгоритму, форми подання алгоритму. Навчити: розрізняти вказівки від речень, що не є вказівками, об’єкти та події;...

читати більше

Пошук відомостей у мережі Інтернет. Безпечне користування Інтернетом

Цілі: навчальна: сформувати вміння здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет, створювати список сайтів для швидкого доступу; розвивальна: розвивати наочно-образне та алгоритмічне мислення, пам’ять; формувати вміння виділяти головне, порівнювати і аналізувати;...

читати більше

Локальна мережа, використання мережевих папок

Мережа — це сукупність взаємопов’язаних об’єктів, що мають однакове призначення та спільні властивості. До будь-якої мережі може входити різна кількість об’єктів — від двох до великої кількості. Комп’ютерна мережа — сукупність комп’ютерів та інших пристроїв, з’єднаних...

читати більше

Об’єкти файлової системи (файли, папки, ярлики), операції над ними

Поняття файлової системи Як було зазначено раніше, інформаційні системи повинні забезпечувати збирання, передавання, зберігання, опрацювання повідомлень. Для реалізації цих процесів треба вміти розрізняти одне повідомлення від іншого. Це можливо, якщо кожному з них...

читати більше

Апаратна і програмна складові інформаційної системи. Комп’ютери та їх різновиди. Складові комп’ютерів та їх призначення

Мета: навчальна: розглянути будову комп'ютера, його складові частини та їх взаємодію, пристрої введення-виведення даних, їх призначення та характеристики; розвивальна: розвивати мислення, увагу учнів; виховна: виховувати серйозне ставлення до вибору майбутньої...

читати більше

Полупрозрачный текст MS PowerPoint 2016

Наложение цвета в сочетании с возможностью задать объекту наложения прозрачность, это чрезвычайно мощный инструмент дизайнера. Частично перекрывающиеся буквы, фотографии проглядывающие одна через другую, — мы сталкиваемся с этим каждый день глядя на страницы журналов,...

читати більше

Как запустить текст по кругу MS PowerPoint 2016

По умолчанию, когда мы добавляем на слайд PowerPoint текстовое поле, оно отображается горизонтально. Но иногда, с художественной целью (а то и просто — выделиться), хочется выйти за рамки прямоугольника. Что на счет того, чтобы вписать текстовую строчку в круг? По...

читати більше

Графічні об’єкти

ТЕМА. ВІДКРИВАННЯ ЗБЕРЕЖЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ У ГРАФІЧНОМУ РЕДАКТОРІ. ГРАФІЧНІ ОБ'ЄКТИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ. ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ГРАФІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ. ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ Цілі: навчальна: навчити відкривати збережені зображення; детальніше ознайо­мити учнів з інструментами...

читати більше

Поняття графічного редактора

ТЕМА. ПОНЯТТЯ ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА, ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. СЕРЕДОВИЩЕ РАСТРОВОГО ГРАФІЧНОГО РЕДАКТОРА Цілі: навчальна: ввести поняття комп'ютерної графіки; ознайомити учнів з гра­фічним редактором, типами графічних файлів; розвивальна: розвивати практичні навички роботи з...

читати більше

Поняття про файли та папки

ТЕМА. ПОНЯТТЯ ПРО ФАЙЛ І ПАПКУ, ЇХ ІМЕНА. ПЕРЕГЛЯД СПИСКІВ  ІМЕН ФАЙЛІВ І ПАПОК Цілі: навчальна: ознайомити з такими поняттями, як файл, папка, ярлик; сфор­мувати вміння і навички виконувати дії з файлами та папками; розвивальна: розвивати увагу, пам'ять, логічне...

читати більше